Medlem

Välkommen som medlem i Dala-Järna IK!

MEDLEMSAVGIFTER

År 2023

Enskild medlem

300 kr

Familj (barn t.o.m. 20 år)

500 kr

Ålderspensionär

150 kr

Du som deltar i någon av DJIKs arrangerade verksamheter (träning eller tävling) betalar även en aktivitetsavgift.

AKTIVITETSAVGIFTER

År 2023

f. år 2002 eller äldre

500 kr

f. år 2003 - 2013

300 kr

f år 2014 eller senare

0 kr

Max aktivitetsavgift per familj är 800 kr, oberoende av antal barn/utövare.

BETALNING SKER TILL:

BANKGIRO 494-1167 

SWISH 123 5849 807


KOM IHÅG VID BETALNING! Skriv namn och personnummer (10 siffror). För familjemedlemsskap ska samtliga familjemedlemmars namn, personnummer och ett telefonnummer anges. Det går bra att mejla uppgifterna till adress dalajarnaik@live.se. Var tydlig med vad ni betalar för (enskild medlem, familjemedlem eller aktivitetsavgift).

För medlems och aktivitetsavgiften får du!


- delta i föreningens aktiviteter


- träna med kvalificerade tränare


- en försäkring som gäller vid olycka när du tränar och tävlar


- delta i tävlingar eller serier enskilt eller med laget


- åka skidor i snöån

OBS!


För dig/er som löst in Vansbro kommuns fritidscheck hos DJIK måste ni meddela kansliet hur ni avser nyttja er av checken. Exempelvis mot medlems och eller aktivitetsavgift.


Enklast sker det genom att mejla kansliet på dalajarnaik@live.se.


Glöm ej heller att medela personnummer till kansliet.