Evenemang

Evenemang


En stor intäktskälla för DJIK är de evenemang som föreningen arrangerar i egen regi

såsom Guldmarknaden med marknadsdansen.


Föreningen deltar även i andra evenmang med funktionärer, de största evenmangen är Vansbrosimningen och Vasaloppet.


Vill du vara med och bidra vid dessa evenemang går det bra att kontakta vårt kansli!